หน้าหลัก > แคมเพจ์น > รายละเอียดแคมเพจ์น

ใหม่! อีซูซุ ดีแมคซ์ แค็บโฟร์ โปรเหนือลิมิต...พิชิตทุกข้อเสนอ ข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo

October 10, 2023 09:16

ผ่อนเริ่มต้นปีแรก5,807บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 1-12 และผ่อน7,607บาทต่อเดือน สำหรับเดือนที่ 13-96 คำนวณจากรุ่นแค็บโฟร์ เอสดีเอ1,900ซีซี เกียร์ธรรมดาสีธรรมดา กรณีดาวน์ 25%ผ่อน 96 เดือน ดอกเบี้ย4.15%อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยณ เดือน พ.ย. - ธ.ค. 2566โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกภายใน 30 วัน หลังจากวันที่รับรถ โดยเงื่อนไขในการผ่อนชำระให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ

หมายเหตุ

เงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการกับบริษัทฯ กำหนด / รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมรถรับจ้าง รถเช่า รถที่ซื้อภายใต้เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ และรถที่ขายฟลีท / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / เฉพาะผู้จำหน่ายอีซูซุที่ร่วมโครงการ

แคมเพจ์นอื่นๆที่น่าสนใจ